torsdag 25 mars 2010

BRA JOBBAT TJEJER!

I dag runt lunch, efter att ha bott en vecka i varan ackliga hydda, upptackte jag att varan toalett har en spolknapp. Eftersom det stod en hink med vatten framfor toaletten tog vi for givet, som pa alla andra toaletter har, att det var det anda alternativet till att spola bort innehallet. Vi har knappt gatt nara toaletten pa grund av att den lucktar sa ackligt. Vi har istallet anvant den nastan lika ackliga toaletten ute pa garden. Hela varan hydda har egentligen luktat gammal avforing anda sedan vi flyttde in trots forsok att halla vatten i den och fa lukten att forsvinna. Efter att jag namnt fenomenet med spolknappen for Jenny upptackte hon straxt efter att vi aven har en dusch precis over toaletten.

1 kommentar: